Select Page

Úvod

Naša činnosť je zameraná na poradenstvo, školenia, analýzy a hľadania riešení.

Základné údaje

V súčasnosti sa hlavne venujeme komplexným analýzam podnikania na úrovni finančného zdravia podniku oproti konkurencií v danom obore, plánovaniu, kontrolnej činnosti a navrhujeme opatrenia a riešenia

EIPS vznikli v roku 1993. V prvej etape sme organizovali školenia a prednášali účtovníctvo a MS Office. Postupne sme prešli k tvorbe ekonomických aplikácií v MS Exceli (poznámky k uzávierke,dokumentácie audítora, FINA...)

Na tejto stránke postupne pridáme témy (blogy) zamerané na podnikanie, ktoré by mohli posilniť vaše zručnosti. (MS Excel. SQL, manažérske témy )

Základné údaje

V súčasnosti sa hlavne venujeme komplexným analýzam podnikania na úrovni finančného zdravia podniku oproti konkurencií v danom obore, plánovaniu, kontrolnej činnosti a navrhujeme opatrenia a riešenia

EIPS vznikli v roku 1993. V prvej etape sme organizovali školenia a prednášali účtovníctvo a MS Office. Postupne sme prešli k tvorbe ekonomických aplikácií v MS Exceli (poznámky k uzávierke,dokumentácie audítora, FINA...)

Na tejto stránke postupne pridáme témy (blogy) zamerané na podnikanie, ktoré by mohli posilniť vaše zručnosti. (MS Excel. SQL, manažérske témy )

Produkty a služby

Účtovníctvo

Poznámky k ročnej účtovnej závierke pre stredné a mikro účtovné jednotky. Cash Flow a výročné správy pre účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť auditu.

Finančníctvo

Predstavuje finančné memorandum (aké je finančné zdravie oproti konkurencií), použiteľné pre banky. Podrobné finančné analýzy, modely krachu, ich prezentácia a hľadania riešení.Finančné plánovanie, investičné projekty.

Kontrolné procesy

Vytváranie celkového obrazu podnikania. Koľko v skutočnosti tratíte pri podnikaní ? Fungujú kontrolné mechanizmi pre odhaľovanie podvodov ?

Nepovinný audit auditorom na všetky oblasti podnikania a hľadaní riešení pre prosperitu spoločnosti.

Aktivity v riadení manažmentu

Napr. delegovanie právomoci, povinnosti, kontrola, smernice, zodpovednosť, motivácia  …

Účtovníctvo

Poznámky k ročnej účtovnej závierke pre stredné a mikro účtovné jednotky. Cash Flow a výročné správy pre účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť auditu.

 pozri viac >

Finančníctvo

Predstavuje finančné memorandum (aké je finančné zdravie oproti konkurencií), použiteľné pre banky. Podrobné finančné analýzy, modely krachu, ich prezentácia a hľadania riešení.Finančné plánovanie, investičné projekty.

 pozri viac >

Kontrolné procesy

Vytváranie celkového obrazu podnikania. Koľko v skutočnosti tratíte pri podnikaní ? Fungujú kontrolné mechanizmi pre odhaľovanie podvodov ? Nepovinný audit auditorom na všetky oblasti podnikania a hľadaní riešení pre prosperitu spoločnosti.

 pozri viac >

Aktivity v riadení manažmentu

Napr. delegovanie právomoci, povinnosti, kontrola, smernice, zodpovednosť, motivácia  ...

 

pozri viac >

EIPS – Ekonomické Informácie a Poradenské Služby

Správa

info@ruz.sk

mobil

+421 917 530 997

Office

Martinčekova 32
821 01 Bratislava

Registrácia

IČO : 139 669 79
DIČ : 102 339 8112

nie sme platca DPH

Pošlite nám správu