" Robíme finančné analýzy pre podniky a školenia .... ".

Blue Soft s.r.o.


Manažéri Blue Soft s.r.o. Poznámky 2011 Marketing Aktuálne informácie Program na stiahnutie Objednávka Kontakt


Poznamky 2014

 • Dva typy poznámok - micro a veľké jednotky ktoré sú transformované do PDF z excelu
 • prepracované poznámky pre rok 2014 na nové výkazy
 • Doporučené verzie Excelu 2007 a vyššie pre spracovanie poznámok
  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17920/2013-74, ktorým sa menía a dopĺňajú poznámky k individuálnej účtovnej závierke pre rok 2014
  • Pri vyplňovaní objednávky používajte TAB alebo myšku, lebo ak stlačíte predčasne ENTER - odosielate objednávku adresátovi neúplnú.
  Poznámky v exceli 2014 obsahujú micro a veľké jednotky v jednej cene
  (EXCEL zabezpečí výpočet + PDF pre DU )k individuál. RÚZ Cena : á 40,00 €/ks za každý ďalší ks á 29,50 €/ks a multi 250 €(nad 6 ks )
  PDF Poznámky 2014 obsahujú stredne a veľké ÚJ Cena : á 25,00 €/ks za každý ďalší ks á 19,50 €/ks a multi 200 €(nad 8 ks )
  vzor PDF velke a stredne tu
  PDF Poznámky 2014 obsahujú micro ÚJ Cena : á 15,00 €/ks za každý ďalší ks á 10,50 €/ks a multi 100 €(nad 6 ks )
  vzor PDF micro tu
  Analysis of Financial Statements
   
  Názov firmy:
  Súkromná osoba:
  Ulica:
  Mesto:
  Psč:
  IČO:
  DIČ:
  DIČ SK:
   
  prosím o vyplńovanie počet resp. multi(nad 1ks získava zvýhodnenú cenu)
  Počet ks:/multi
   
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Správa: do správy uvádzajte IČO každej ÚJ pre ktorú budete zhotovovať poznámky !!!
   
   
  • "Poznámky 2014 v EXCELI a PDF" - cez objednávku
  • Tieto poznámky je možné spracovať v EXCELI a v programe Acrobat Reader (http://get.adobe.com/sk/reader/).
  • Po potvrdení objednávky Vam zašleme faktúru e-mailom a po úhrade Vám poznámky zašleme taktiež e-mailom.
  • * Poznámka: Poznámky sú koncipované tak, že opišete údaje z HK(aktuálny a predošlý rok) resp. údaje v tabuľkách budú vypočítané.
  • Všetky potrebné informácie na tel.čísle 0917 530 997 (od 8.00 - 20.00) info@ruz.sk
  • ZMENY v poznámkach - 6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku – zmena 8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku – zmena 10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách – zmena 14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam – zmena 15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok – zmena 17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku – zmena 18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku – zmena 20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého a dlhodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou – zmena 37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania - zmena
  • pridané D. Informácie o významných položkach súvahy a výkazu ziskov s strát 23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách – doplnené 33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate – doplnené

  Poznámky k účtovnej závierke pre rok 2014 vo formáte PDF s prílohami (fdf, xfdf, txt, xml) pre účtovné programy


    Design by Viliam22 2008 - Kamil Gróf (c) 2012

  "Špeciálne kurzy v exeli pre ekonómov, manažérov a všetkých čo majú snahu sa učiť "