" Poznámky k účtovnej závierke pre rok 2013 vo formáte PDF s prílohami (fdf, xfdf, txt, xml) pre účtovné programy ".

Blue Soft s.r.o.


Blue Soft s.r.o. Poznámky 2011 Aktuálne informácie Aktualizácia Programu Obchodný partneri Dokumentácia auditora Manuál programu Autorské práva programu Program na stiahnutie Cenník Objednávka Kontakt


Poznámky k účtovnej závierke pre rok 2013 vo formáte PDF s prílohami (fdf, xfdf, txt, xml) pre účtovné programy


Poznámky 2013

 • ide o prepracované a doplnené poznámky o textové časti, ktoré sú ich povinnou súčasťou
 • z HK 2012 a 2013 vypočíta cca 70% tabuliek
 • v exceli mate dva typy poznámok - pre audit a poznamky pre DU, všetký údaje sú transformované do PDF
 • Doporučené verzie Excelu 2007 a vyššie pre spracovanie poznámok
  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17920/2013-74, ktorým sa menía a dopĺňajú poznámky k individuálnej účtovnej závierke pre rok 2013(B sa vypúšťa,E sa dopĺňa o písm. f, M, N pism c sa vypúšťa,U, V sú doplnené)
  • Pri vyplňovaní objednávky používajte TAB alebo myšku, lebo ak stlačíte predčasne ENTER - odosielate objednávku adresátovi neúplnú.
  Poznámky 2013 v (PDF)-k individuál. RÚZ á 15 €/ks za každý ďalší ks á 10 €/ks multi 100 (nad 10 ks ) €
  DEMO verzia poznámky individuálne (PDF) tu
  Poznámky 2013 v (EXCEL-výpočet + PDF pre DU )-k individuál. RÚZ á 22,50 €/ks za každý ďalší ks á 17,50 €/ks multi 200 €(nad 13 ks )
  DEMO verzia poznámky individuálne (excel) tu
  Poznámky 2013 v (PDF) - neziskové á 15€/ks za každý ďalší ks á 7,5€/ks (bez DPH)
  Poznámky 2013 v (EXCEL-výpočet) - neziskové 20 €/ks za každý ďalší ks á 12,5 €/ks (bez DPH)
  Poznámky platné pre rok 2013 v (EXCEL-výpočet) - rozpočtové 20 €/ks za každý ďalší ks á 12,5 €/ks (bez DPH)
  Poznámky 2013 platné pre rok 2013 v (PDF) - rozpočtové á 15 €/ks za každý ďalší ks á 7,5€/ks (bez DPH)
   
  Názov firmy:
  Súkromná osoba:
  Ulica:
  Mesto:
  Psč:
  IČO:
  DIČ:
  DIČ SK:
   
  prosím o vyplńovanie počet resp. multi(nad 1ks získava zvýhodnenú cenu)
  Počet ks:/multi
   
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Správa: do správy uvádzajte IČO každej ÚJ pre ktorú budete zhotovovať poznámky !!!
   
   
  • "Poznámky 2013 v elektronickej forme PDF " - cez objednávku
  • Tieto poznámky je možné elektronicky vyplňovať napr.: v Acrobat Reader. Údaje sa Vám ukladajú priamo do poznámok.Spočíta súčty jednotlivých riadkov a stlpcov
  • Po potvrdení objednávky Vam zašleme faktúru e-mailom a po úhrade Vám poznámky zašleme taktiež e-mailom.
  • "Poznámky 2013 v EXCELI" - cez objednávku
  • Tieto poznámky je možné spracovať v EXCELI. Údaje sa Vám z HK prevedú priamo do poznámok.
  • Po potvrdení objednávky Vam zašleme faktúru e-mailom a po úhrade Vám poznámky zašleme taktiež e-mailom.
  • * Poznámka: Poznámky sú koncipované tak, že opišete údaje z HK(aktuálny a predošlý rok) resp. údaje v tabuľkách budú vypočítané.
  • Všetky potrebné informácie na tel.čísle 0917 530 997 (od 8.00 - 20.00) info@ruz.sk
    Design by Viliam22 2008 - Blue Soft (c) 2012

  "Špeciálne kurzy pre ekonómov v exeli". "