" Robíme finančné analýzy pre podniky a školenia .... ".

Blue Soft s.r.o.


Manažéri Blue Soft s.r.o. Poznámky 2011 Marketing Aktuálne informácie Program na stiahnutie Objednávka Kontakt


Poznámky k účtovnej závierke pre rok 2013 vo formáte PDF s prílohami (fdf, xfdf, txt, xml) pre účtovné programy


Poznámky 2013

 • ide o prepracované a doplnené poznámky o textové časti, ktoré sú ich povinnou súčasťou
 • z HK 2012 a 2013 vypočíta cca 70% tabuliek
 • v exceli mate dva typy poznámok - pre audit a poznamky pre DU, všetký údaje sú transformované do PDF
 • Doporučené verzie Excelu 2007 a vyššie pre spracovanie poznámok
  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17920/2013-74, ktorým sa menía a dopĺňajú poznámky k individuálnej účtovnej závierke pre rok 2013(B sa vypúšťa,E sa dopĺňa o písm. f, M, N pism c sa vypúšťa,U, V sú doplnené)
  • Pri vyplňovaní objednávky používajte TAB alebo myšku, lebo ak stlačíte predčasne ENTER - odosielate objednávku adresátovi neúplnú.
  Poznámky 2013 v (PDF)-k individuál. RÚZ á 15 €/ks za každý ďalší ks á 10 €/ks multi 100 (nad 10 ks ) €
  DEMO verzia poznámky individuálne (PDF) tu
  Poznámky 2013 v (EXCEL-výpočet + PDF pre DU )-k individuál. RÚZ á 22,50 €/ks za každý ďalší ks á 17,50 €/ks multi 200 €(nad 13 ks )
  DEMO verzia poznámky individuálne (excel) tu
  Poznámky 2013 v (PDF) - neziskové á 15€/ks za každý ďalší ks á 7,5€/ks (bez DPH)
  Poznámky 2013 v (EXCEL-výpočet) - neziskové 20 €/ks za každý ďalší ks á 12,5 €/ks (bez DPH)
  Poznámky platné pre rok 2013 v (EXCEL-výpočet) - rozpočtové 20 €/ks za každý ďalší ks á 12,5 €/ks (bez DPH)
  Poznámky 2013 platné pre rok 2013 v (PDF) - rozpočtové á 15 €/ks za každý ďalší ks á 7,5€/ks (bez DPH)
  Analysis of Financial Statements
   
  Názov firmy:
  Súkromná osoba:
  Ulica:
  Mesto:
  Psč:
  IČO:
  DIČ:
  DIČ SK:
   
  prosím o vyplńovanie počet resp. multi(nad 1ks získava zvýhodnenú cenu)
  Počet ks:/multi
   
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Správa: do správy uvádzajte IČO každej ÚJ pre ktorú budete zhotovovať poznámky !!!
   
   
  • "Poznámky 2013 v elektronickej forme PDF " - cez objednávku
  • Tieto poznámky je možné elektronicky vyplňovať napr.: v Acrobat Reader. Údaje sa Vám ukladajú priamo do poznámok.Spočíta súčty jednotlivých riadkov a stlpcov
  • Po potvrdení objednávky Vam zašleme faktúru e-mailom a po úhrade Vám poznámky zašleme taktiež e-mailom.
  • "Poznámky 2013 v EXCELI" - cez objednávku
  • Tieto poznámky je možné spracovať v EXCELI. Údaje sa Vám z HK prevedú priamo do poznámok.
  • Po potvrdení objednávky Vam zašleme faktúru e-mailom a po úhrade Vám poznámky zašleme taktiež e-mailom.
  • * Poznámka: Poznámky sú koncipované tak, že opišete údaje z HK(aktuálny a predošlý rok) resp. údaje v tabuľkách budú vypočítané.
  • Všetky potrebné informácie na tel.čísle 0917 530 997 (od 8.00 - 20.00) info@ruz.sk
    Design by Viliam22 2008 - Kamil Gróf (c) 2012

  "Špeciálne kurzy v exeli pre ekonómov, manažérov a všetkých čo majú snahu sa učiť "