0917 530 997 info@ruz.sk

Konkurenčná finančná analýza

alebo aké finančné výsledky dosahuje vaša spoločnosť resp. alebo aké výsledky dosahuje vaša sledovaná spoločnosť oproti konkurenčným spoločnostiam.

Konkurenčná finančná analýza

Analyzuje za spoločnosť 70 ukazovateľov a 11 modelov bankrotu (posledných šesť rokov ) a porovnáva ich s konkurenčnými spoločnosťami v rámci jednotlivých činnosti podnikania s celkovým hodnotením do finančného memoranda.

Pre každú činnosť podnikania (SkNace) sú stanovené pre jednotlivé ukazovatele stredné hodnoty (medián)

Výsledky sú spracované vizuálne, s popisom, vzorcami, s upozornením na problém a s možným riešením.

Slúži pre zložité investičné projekty, výročné správy, pre banky, veriteľov, úvery, eurofondy, transferové oceňovanie, predaj resp. kúpy podniku.

Pozrite si blogy k tomúto produktu

Ceny produktov

 

Objednávka

Konkurenčná finančná analýza

6 + 11 =

Schválenie objednávky pred odoslaním

3
Povinné údaje sú označené * , ak nebudú vyplnené, objednávka sa nezrealizuje
3
Objednávku podľa možnosti vyplňte úplne a skontrolujte jej obsah pred odoslaním
3
Objednávku vyplňuje ten, kto si bude uplatňovať daňový doklad
3
Do správy uvádzajte IČO každej účtovnej jednotky, pre ktorú sa budú poznámky spracovávať. Neuvádzajte počet ks. Maximálny počet zadaných IČO pre poznámky VUJ je 5 a pre poznámky VUJ + Cash Flow je 3, po prekročení počtu obdržíte multilicenciu.
3
Vyplňte IČO a názov spoločnosti, tak aby sme vám mohli zaslať faktúru
3
Vyplňte email aby sme vám vedeli zaslať produkt
3
Pod správou sa nachádzajú dve číslice, ktoré treba spočítať a výsledok zapísať do prázdneho štvorčeka a stlačiť ODOSLAŤ

Správa

info@ruz.sk

Mobil

+421 0917 530 997

Home

E I P S

Ekonomické Informácie a Poradenské Služby

p

Registrácia

IČO : 139 669 79

nie som platca DPH