0917 530 997 info@ruz.sk

Úvod

do blogu, viac informácií k produktom

Princíp finančnej analýzy

popisujeme základnú filozofiu finančnej analýzy

viac Informácií

Konkurenčná finančná analýza pracuje s dvomi spoločnostiami, kedy jedna je sledovaná a druhá konkurenčná. Počet konkurenčných spoločností je závisle od počtu jednotiek v danej činnosti (ďalej len SkNace). Nad každou činnosťou sú pre všetky ukazovatele vypočítané stredné hodnoty (medián). Pomocou stredných hodnôt vieme pre každú spoločnosť určiť ako je úspešná (výborný trend, šedá zóna, kritický stav) resp. jej pomyselné postavenie v konkurencií.

Finančné ukazovatele

sú rozdelené podľa významu do kategórií

viac Informácií

Základné finančné ukazovatele () (9)

Dlhy (Čistý, Celkový…) (5)

Marže (Hrubá, Prevádzková…) (5)

Zadĺženosť (Finančná páka, Stupeň samofinancovania, … ) (15)

Likvidita (Rýchla , Pohotová…) (4)

Rentabilita (Návratnosť vlastného kapitálu, Návratnosť aktív…) (6)

Aktivita (Doba obratu aktív, Doba inkasa pohľadávok… ) (12)

Ďaľšie (Stupeň oddlženia, Efektívna daňová sadzba …) (13)

Rýchle prehľady

vertikálne, horizontálne, tabuľky a grafy

viac Informácií

EIPS – Ekonomické Informácie a Poradenské Služby

Správa

info@ruz.sk

mobil

+421 917 530 997

Office

Martinčekova 32
821 01 Bratislava

Registrácia

IČO : 139 669 79
DIČ : 102 339 8112

nie sme platca DPH