Úvod

Je v podstate finančný manažment (finančné riadenie), jeho úlohou je získavane potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov financovania, s cieľom maximalizovať trhovú hodnotu vlastného majetku firmy. Oblasti finančného manažmentu sú finančné plánovanie, rozhodovanie, organizácia finančných procesov, finančná analýza a kontrola.