Úd

 

Vyplnenie objednávky

Prihlásenie je údaj pre identifikáciu mailovej správy (môžete uviesť meno alebo spoločnosť )

Slabo červeným sú povinné údaje, potrebujeme ich pre vašu identifikáciu.

Ak nie ste spoločnosť uvádzajte Priezvisko a Krstné meno

E-mail potrebujeme pre doručenie faktúry a produktu.

Telefónny kontakt – zjednoduší komunikáciu

Spoločnosť, IČO a DIČ potrebujeme, ak Vám budeme vystavovať faktúru na vašu účtovnú jednotku. Na základe IČO vieme identifikovať plnú adresu pre fakturáciu resp. písomný styk. Ak ste platca DPH uvádzajte SK DPH.

Ak objednávate produkty na iné účtovné jednotky (v ich mene spracovávate dokumenty), uveďte tieto informácie do správy. V každom produkte bude uvedený konkrétný názov ÚJ a IČO.

Objednávka

Produkty

Poznámky

Cash Flow

Výročná správa

13 + 2 =