0917 530 997 info@ruz.sk

charakterizuje finančnú úroveň podniku – veriteľské riziko. Udáva mieru krytia majetku podniku cudzími zdrojmi