0917 530 997 info@ruz.sk

Jemný úvod

Finančná analýza pre vašu úspešnú budúcnosť.

Ste na správnej ceste k lepšiemu finančnému zdraviu vašej spoločnosti. Produkt „Fundamentálna analýza finančného zdravia podniku“ (FAFZP), je jedinečnou bezkonkurenčne najlepšou metódou stanovenia finančného zdravia, ktorá sa zakladá na komplexnej analýze na makroekonomickej úrovni (posúdenie celkového stav ekonomiky), mikroekonomickej úrovni (analýza samotnej spoločnosti) a odvetvovej úrovni (analýza spoločnosti v odvetví a sektoroch podnikateľskej činnosti). Získate relevantné informácie o ekonomickej situácii vo vašej krajine, o vašej konkrétnej spoločnosti a o odvetví, v ktorom pôsobíte. S FAFZP budete mať jasný pohľad na finančnú situáciu vašej spoločnosti a schopnosť robiť strategické rozhodnutia s istotou, bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti, Produkt vám pomôže dosiahnuť dlhodobý úspech. Dôverujte nám a nechajte nás byť vášmu spoľahlivým partnerom na ceste k finančnej stabilite, pretože vaša budúcnosť je dôležitá.

Autor projektu : Mgr. Kamil Gróf

Základné údaje

Produkt pracuje pod Microsoft Power BI Premium a obsahuje cca 80 finančných ukazovateľov a 20 bankrotných modelov. Údaje sú spracované za roky 2014 až 2022, do ktorých vstúpilo každý rok cca 237 tis. spoločnosti a predstavujú cca 2 005 tis. výkazov. Vizuálne sú prezentované grafy a tabuľky.

14 + 6 =

EIPS – Ekonomické Informácie a Poradenské Služby

Správa

kfina@ruz.sk

mobil

+421 917 530 997

Office

Martinčekova 32
821 01 Bratislava

Registrácia

IČO : 139 669 79
DIČ : 102 339 8112

nie som platca DPH