0917 530 997 info@ruz.sk

Konkurenčná finančná analýza

alebo ak poznáte minulosť ľahšie pochopíte budúcnosť a konkurenciu

Zdroj výkazov

Zdrojom výkazov je register účtovných výkazov.

Typy výkazov :

mikro účtovné jednotky, veľké účtovné jednotky a podľa národnej úpravy IFRS.

Všetky výkazy kvôli prehľadnosti sme transformovali do skrátených výkazov.

Konkurenčná analýza podnikov

Konkurenčná analýza podniku je v princípe totožná s klasickou finančnou analýzou s rozdielom, že podnik analyzujeme na základe stredných hodnôt podľa druhu odvetvovej činnosti (SkNace). (viac blogy)

Poznanie prostredia

Na základe určenia stredných hodnôt pomerových ukazovateľov a modelov bankrotu sme určili stav ekonomiky SR podľa kategórií činnosti (SkNace), tried a skupín. Na základe stredných hodnôt vieme určiť, kde sa váš podnik nachádza v rámci konkurencie. (viac blogy)

Analýza podniku

Analyzujeme ročne cca 221 tisíc podnikov resp.  cca 90 finančných ukazovateľov zaradených do 6-tich kategórií (likvidita, aktivity, rentabilita, zadlženosť, … ) a 25 finančných modelov bankrotu. Tieto ukazovatele majú svoju váhu, interpretáciu výsledku a bodové hodnotenia. Na základe výsledkov (posledných päť rokov) vieme zobraziť v grafoch skutočné hodnoty so strednými hodnotami. (viac blogy)

Výhody konkurenčnej finančnej analýzy

Výsledky sú spracované vizuálne, s popisom, vzorcami, s upozornením na problém a s možným riešením.

Slúži pre zložité investičné projekty, výročné správy, pre banky, veriteľov, úvery, eurofondy, transferové oceňovanie, predaj resp. kúpy podniku. (viac blogy)

A to naj hlavnejšie, že získavate konkurenčnú výhodu, k čomu ma dopomôcť zakúpenie tohto produktu a následne od komunikovanie vašich problémov s nami, tak aby sa našlo optimálne riešenie pre finančné zdravie podniku.

Ceny produktov

EIPS – Ekonomické Informácie a Poradenské Služby

Správa

info@ruz.sk

mobil

+421 917 530 997

Office

Martinčekova 32
821 01 Bratislava

Registrácia

IČO : 139 669 79
DIČ : 102 339 8112

nie sme platca DPH