0917 530 997 info@ruz.sk

Likvidnosť: schopnosť premeny majetkových súčastí na peňažné prostriedky alebo ekvivalenty peňažných prostriedkov