0917 530 997 info@ruz.sk

Objednávka k produktom

Stačí vyplniť, odoslať a do 24 hodín zrealizujeme vašu objednávku

Objednávka

Konkurenčná finančná analýza

8 + 5 =

Schválenie objednávky pred odoslaním

3
Povinné údaje sú označené * , ak nebudú vyplnené, objednávka sa nezrealizuje
3
Objednávku podľa možnosti vyplňte úplne a skontrolujte jej obsah pred odoslaním
3
Objednávku vyplňuje ten, kto si bude uplatňovať daňový doklad
3
Do správy uvádzajte IČO každej účtovnej jednotky, pre ktorú sa budú poznámky spracovávať. Neuvádzajte počet ks. Maximálny počet zadaných IČO pre poznámky VUJ je 5 a pre poznámky VUJ + Cash Flow je 3, po prekročení počtu obdržíte multilicenciu.
3
Vyplňte IČO a názov spoločnosti, tak aby sme vám mohli zaslať faktúru
3
Vyplňte email aby sme vám vedeli zaslať produkt
3
Pod správou sa nachádzajú dve číslice, ktoré treba spočítať a výsledok zapísať do prázdneho štvorčeka a stlačiť ODOSLAŤ