0917 530 997 info@ruz.sk

je ekonomická miera využívania pracovného potenciálu firmy, t.j. pomer objemu produkcie k vynaloženej živej prác