0917 530 997 info@ruz.sk

Ukazovatele rentability vyjadrujú výnosnosť, respektíve ziskovosť podnikového úsilia